Pro kreativce

MENU

Kreativec se soustředí na kreativní stránku projektu, „byrokracie“ jej ale nemine, je potřeba aby písemně vypracoval dokument Nabídka poskytnutí kreativních služeb od Poskytovatele kreativní služby. V nabídce by měl být srozumitelně popsán rozsah nabízených kreativních služeb, včetně jejich nacenění, a to tak, aby bylo možné jednotlivé kreativní položky v rámci nabízené služby cenově rozlišit a posoudit, zda se jedná nebo nejedná o uznatelný náklad.

Registrační formulář

Pro nápovědu k vyplnění profilu se podívejte na naší video ukázku.