Předešlé ročníky

MENU

Středočeské inovační vouchery 2016-2019

Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci malých a středních podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli služeb VaVaI) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem služeb VaVaI, která je založena na transferu znalostí. Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. Inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podnikatelskými subjekty získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky.

Kreativní vouchery byly v letech 2018 -2020 poskytovány malým a středním středočeským firmám.  Jejich úkolem bylo vyvolat a podpořit spolupráci firem s kreativním sektorem a ukázat, že takováto spolupráce může mít nemalý ekonomický potenciál. Spektrum podpořených aktivit bylo velmi široké: od návrhu designu průmyslových strojů nebo užitných produktů, přes pořizování audiovizuálních propagačních videí a fotografií, grafické návrhy obalového materiálu, až po vytváření firemní identity a marketingové strategie či vývoj softwaru.

Kreativní služby byly poskytovány specialisty z celé ČR, které si firma mohla vybrat z tzv. Kreativní galerie SIC. Řada firem ve spolupráci s kreativci objevila přidanou hodnotu a nadále ji účinně rozvíjí.