MENU

Ondřej Peľák

Zabývám se designem v širším slova smyslu, hledám přesahy daného produktu do širších souvislostí pro zajištění toho nejlepšího výsledku. Dbám na efektivitu výroby a ekologičnosti životního cyklu výrobku. Uživatele stavím na první místo, dbám na uživatelský zážitek při používání produktu.

Baví mne přesah průmyslového designu a elektroniky, digitálních prvků a také následné zpětné analýzy produktu, statistik jeho používání.

Kontakt

Ondřej Peľák

Tel.: 606 534 666 E-mail: ondrejpelak@outlook.com
5. Května 955 Kolín 28002 IČ: 03390969

Reference

Odpadní nádoby na tříděný odpad

Průmyslový design
Rok realizace: 2016

Výherní design v soutěži Yes, we can! na nový design nádob na tříděný odpad. Jednoduše tvarovaný plech sloužící jako ústí odpadkového koše, využívající prostoru mezi eskalátory v metru.

Nabíjecí stanice pro elektromobilitu

Průmyslový design
Rok realizace: 2018

Konceptuální návrh nabíjecí elektrostanice pro nabíjení elektromobilů. Důraz je kladen na čistotu designu, čitelnost použití jednotlivých prvků a rozměry, které respektují lidskou postavu.

Infografické svítidlo

Rok realizace: 2017

Chytré svítídlo do interieru schopné zobrazit datovou hodnotu pomocí technologie LED.

Závěsný držák kytary

Průmyslový design
Rok realizace: 2014

Hra gravitace a jednoduché konstrukce. Klasické držáky na kytaru nechrání její tělo a hrozí tak poškození hudebního nástroje při umístění do držáku. Tento držák využívá kolébkového chování, díky své konstrukci se tak k nástroji přiblíží dříve, nežli na něm spočine celou svou vahou.

Architektonický koncept pro Bazén Chomutov

Architektura
Rok realizace: 2015

Architektonický koncept řešící v současnosti nevyhovující stavbu bývalých městských lázní v Chomutově. Budova má své kvality odpovídající době jejího vzniku, avšak jen obtížně komunikuje se současnými trendy.

Návrh budovu více přibližuje lidem, odstraňuje výškový rozdíl parku v okolí a budovy samotné. Ta tak působí vlídněji, otevřeněji.

Zastávka MHD

Architektura, Průmyslový design

Design zastávky pro MHD pracuje s prostorem okolí zastávky, který se díky částečně prosklené střeše stává součástí zastávky. Lavička s výraznou konstrukcí zamezuje ležení a díky absenci opěradla není příjemné ani dlouhodobé sezení, což jsou v městském prostředí klíčové vlastnosti. Střecha je vybavena velkými prostory umožňující instalaci elektronických zařízení, zejména prvků IoT a to i s rezervou prostoru pro budoucí rozšíření. Důraz je kladen také na modulární strukturu, která umožňuje instalaci zastávky v různé podobě na různá místa.

Modulární odpadkové koše

Průmyslový design

Systém odpadních nádob s možností libovolného prostorového rozmístění.

Víka nádob respektují typ odpadu v dané nádobě.