MENU

ADAM DESIGN s.r.o.

Za tým firmy ADAM DESIGN mohu říci, že děláme, to co nás baví, což je design a vývoj výrobků. Namísto sbírání diplomů v soutěžích a prosazování uměleckých manýrů se soustředíme na prohlubování dosažené odbornosti a rozvíjení kreativity, což přináší další přidanou hodnotu  pro výrobky našich zákazníků. Každý projekt přijímáme jako jedinečnou příležitost a výzvu,  proto je rozsah naší specializace velmi široký od designu obalů po design dopravních prostředků. O každém produktu přemýšlíme komplexně a inovativně s cílem uspokojit přání zákazníků a podpořit jedinečnost jejich výrobků. Design chápeme jako strategický nástroj pro podporu tržního úspěchu a rozvoje našich zákazníků. Spokojenost a dlouhodobá spolupráce s našimi zákazníky jsou pro nás dostatečným oceněním i důkazem, že naše práce má smysl a hodnotu.  

Kontakt

Jiří Adam

Tel.: 737507057 E-mail: adam@adamdesign.cz Www: http://www.adamdesign.cz/cs/
Sochorova 3178/23, 616 00 Brno – Žabovřesky IČ: 01762168 DIČ: CZ01762168

Názory klientů

„Spolupráce s designery z ADAM DESIGN nám přinesla mimo subjektivní spokojenosti s moderním designem také zlepšení parametrů stroje, optimalizaci výrobních nákladů a také navzdory ekonomickému poklesu v oboru významné navýšení prodeje na zahraničních trzích. Naši stálí zákazníci dodávají, že by chtěli svůj starší typ předělat na ten nový.“

Pavel Šálek, majitel společnosti Šálek s.r.o.

„Nová páječka je perfektní. Podařilo se zachovat návaznost na původní typ, vybrousit ergonomii a výrazně zmenšit velikost při zachování elektro komponentů. Po více jak roce od uvedení na trh mohu potvrdit, že nám nový design a konstrukční provedení přineslo navýšení prodejů o téměř 40%."

František Pavluš, majitel společnosti NUBA

“Týmu ADAM DESIGN se povedlo udržet kvalitní design od konceptu po sériový výrobek“
Koncoví zákazníci dodávají:
„Je to nesrovnatelné s předchozím modelem a vyplatilo se nám počkat na novou generaci.“

Ladislav Chudý, výkonný ředitel, JILA WAGEN a.s.

Reference

Malotraktor VEGA 42HP - Excelent

Průmyslový design, Řemesla

Pro našeho dlouholetého zákazníka, technologicky inovativní společnost, Šálek s.r.o. jsme zrealizovali několik projektů – design malotraktorů a traktorů. Jeden z prvních našich projektů pro Šálek s.r.o. byl design karoserie traktoru Vega, který se stal základem nového jednotného vizuálního stylu pro novou generaci traktorů. Cíle a očekávání na tomto projektu byly definovány jako vylepšení užitných vlastností a ergonomie pro obsluhu řidičem i servisním technikem při údržbě a opravách. Dalším úkolem bylo vytvořit design karoserie  v materiálové  kombinaci plech, plast, kompozit, pak také integrovat homologované komponenty od stávajících dodavatelů. Výsledek dopadl nad očekávání, když přidanou hodnotou pro zákazníka byly také nové prodejní argumenty, které pomohly k navýšení prodeje traktorů o 30%.

Trafopajka NUBA ETP 6

Průmyslový design

Úkolem bylo navrhnout transformátorovou páječku v kvalitní estetické a ergonomické formě, aby navazovala svým designem  na předchozí typ, který je na trhu úspěšný díky kvalitě zpracování. Součástí bylo integrovat stávající komponenty a současně výrazně optimalizovat velikost výrobku. Projekt byl dokončen do podoby prototypu a výrobní dokumentace včetně konstrukce vstřikovací formy.

 

Nákladní automobil Alficar

Průmyslový design, Řemesla

Zadáním byl návrh zcela nové kabiny vozidla, aby byla modernější i kvalitně ergonomicky řešená a současně výrazně snížit náklady na výrobu optimalizací množství komponentů.  Proces vývoje produktu jsme řešili v několika fázích  podle našeho osvědčeného modelu, kdy dodržujeme následující postup – analýza, koncepční návrhy, design produktu, konstrukční řešení, prototyping, podpora sériové výroby. Skutečným přínosem bylo zjednodušení konstrukční a technologické koncepce, což přineslo snížení výrobních nákladů o více jak 30%.