Aktuální výzva

MENU

K dočerpání Kreativních voucherů zbývá:

K dočerpání Kreativních voucherů zbývá 300 000 Kč na průmyslový design.
Na ostatní kreativní služby je finanční alokace vyčerpána, Žádosti o poskytnutí kreativních voucherů však nadále PŘIJÍMÁME do zásobníku projektů pro případ dodatečného navýšení alokace aktuální 2.výzvy – Kreativní vouchery Středočeského kraje.

Pro více informací kontaktujte projektovou manažerku Barbaru Svojanovskou – svojanovska@s-ic.cz, tel. 775 742 431

Dokumenty k podání žádosti

04 Hodnotící formulář

05 Smlouva o poskytnutí kreativního voucheru

06 Žádost o proplacení dotace

07 Předávací protokol

08 Rozhodnutí o přiznání dotace