Aktuální výzva

MENU

Finanční alokace 2. výzvy Kreativních voucherů Středočeského kraje byla vyčerpána, vyhlášení 3. výzvy je plánováno na jaro 2020.

Pro více informací kontaktujte projektovou manažerku Barbaru Svojanovskou – svojanovska@s-ic.cz, tel. 775 742 431

Dokumenty k podání žádosti

Výzva

01 Žádost o poskytnutí kreativního voucheru

02 Nabídka poskytnutí služeb od Poskytovatele kreativních služeb

03 Čestné prohlášení žadatele o kreativní voucher

04 Hodnotící formulář

05 Smlouva o poskytnutí kreativního voucheru

06 Žádost o proplacení dotace

07 Předávací protokol

08 Rozhodnutí o přiznání dotace