Aktuální výzva

MENU

Alokace 2. výzvy byla vyčerpaná a příjem žádostí do zásobníku je zastaven.

Vyhlášení 3. výzvy se předpokládá na jaře 2020.

Pro více informací kontaktujte projektovou manažerku Barbaru Svojanovskou – svojanovska@s-ic.cz, tel. 775 742 431

Dokumenty k podání žádosti

Výzva

01 Žádost o poskytnutí kreativního voucheru

02 Nabídka poskytnutí služeb od Poskytovatele kreativních služeb

03 Čestné prohlášení žadatele o kreativní voucher

04 Hodnotící formulář

05 Smlouva o poskytnutí kreativního voucheru

06 Žádost o proplacení dotace

07 Předávací protokol

08 Rozhodnutí o přiznání dotace