Aktuální výzva pro firmy

MENU

Celková finanční alokace na podporu programu Kreativní vouchery Středočeského kraje

5 000 000 Kč

Alokace na kreativní služby

200 000 Kč

Alokace na průmyslový design

300 000 Kč

Celková míra podpory

Až 85 % z uznatelných nákladů

Vyhlášení Výzvy programu Kreativní vouchery Středočeského kraje

1. 4. 2020

Příjem Žádostí o poskytnutí kreativního voucheru (pouze on-line)

1. 4. 2020 - 31. 1. 2021
(do 16:00 hod.)

Vyhodnocení a schválení Žádostí o poskytnutí kreativního voucheru

průběžně do 45 dnů od podání

Realizace spolupráce

V období od 1. 4. 2020 - 31. 10. 2021

Podání Žádosti o proplacení dotace

Do 30 dnů od ukončení realizace projektu, nejpozději do 30.11.2021

Kontrola Žádosti o proplacení kreativního voucheru a vydání Rozhodnutí o přiznání podpory malého rozsahu

Do 15 dnů od podání Žádosti o proplacení KV

Proplacení dotace

Do 30 dnů od vydání Rozhodnutí o přiznání podpory malého rozsahu

Dokumenty k podání žádosti

Výzva

02 Nabídka poskytnutí služeb od Poskytovatele kreativních služeb

03 Čestné prohlášení žadatele o kreativní voucher

04 Hodnotící formulář – formální kontrola

05 Hodnotící formulář – věcná kontrola

06 Smlouva o poskytnutí kreativního voucheru

07 Žádost o proplacení dotace

08 Předávací protokol

09 Rozhodnutí o přiznání dotace